ตรวจประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

Last updated: 2019-04-30  |  1095 View  |  Gallery

กระทรวงสาธารณะสุขและทีมงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลคลองหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รพ.สต คลองหนึ่ง หมู่ 13 เข้ามาตรวจประเมินในการประกวดโครงการสถานประกอบการ ปลอดภัย ปลอดโรค กายใจเป็นสุข จบโครงการนี้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความปลอดภัยในการมำงาน ปลพมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแน่นอน ชัวร์!!!

Powered by MakeWebEasy.com