การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

466 Views  | 

23/2/2566

การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นการตรวจติดตามรอบที่ 2 ในการรับรอง ISO 45001และ OHSAS 18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งผู้บริหารเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานจึงได้มีการจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งในขณะนั้นโรงงานในประเทศไทยมีการขอการรับรองมาตรฐานนี้ต่ำกว่า 100 โรงงานและครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่คุณพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อนำข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยต่อไป ซึ่งจะทำให้พนักงานทำงานด้วยความมั่นใจว่าได้ทำงานในองค์กรที่มีระดับความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากล

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy