ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ประกอบลังลูกฟูกของอินเตอร์โปรไฟล์?

240 Views  | 

อุปกรณ์ประกอบลังลูกฟูกพลาสติก

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ลังลูกฟูกที่ผลิตจากแผ่น PP board จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้หมุนเวียนได้หลายครั้ง ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ สะดวกต่อการขนส่ง ที่สำคัญเป็นการลดขยะจากอุตสาหกรรม

ทำไมต้องใช้อุปกรณ์ประกอบลังลูกฟูกของอินเตอร์โปรไฟล์?

  1. อุปกรณ์ประกอบลังทั่วไป (สีขาว)ผ่านมาตรฐาน RoHs II(เป็นคำสั่งจำกัดสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป) หลายรายที่เลือกซื้ออุปกรณ์ประกอบลังที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว ทำให้เมื่อส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการแล้วไม่ผ่าน ลูกค้าปลายทางไม่รับสินค้า เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น
    เนื่องจากอินเตอร์โปรไฟล์มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐาน RoHs II ซึ่งควบคุมกระบวนการต้นทาง มีนโยบายไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารต้องห้ามใน RoHs II ในการผลิตสินค้าทุกประเภท ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในเครื่องจักรที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากอินเตอร์โปรไฟล์ จึงผ่านการทดสอบเมื่อลูกค้านำไปทดสอบทุกครั่ง
  2. อุปกรณ์ประกอบลังชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า (Conductive) มีการเลือกใช้วัตถุดิบต้นทางที่มีค่ามาตรฐาน conductive พร้อมผลทดสอบ มีการผลิตและตรวจสอบในระหว่างการผลิต และก่อนจัดส่งให้ลูกค้า รวมทั้งมีเครื่องมือในการทดสอบค่า Conductive ในโรงงานว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 10^3 ถึง 10^5 และเป็นสารเติมแต่งที่อยู่ในเนื้อพลาสติก จะไม่มีค่าลดลงเมื่อเก็บเป็นเวลานาน ทำให้ลูกค้าของเราไม่ถูก เรียกร้องค่าเสียหาย (claim) จากลูกค้าปลายทางภายหลัง
  3. ด้วยเหตุที่อินเตอร์โปรไฟล์คัดสรรค์ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพจากต้นทาง มีการควบคุมกระบวนการผลิตระหว่างการผลิต โดยเฉพาะไม่มีการสั่งวัสดุ recycle มาใช้ในกระบวนการ ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่สวยงาม คงทน ไม่มีสารต้องห้าม และใช้งานได้ยาวนานกว่า

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy