เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 บนอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตารางวา ย่านมีนบุรี และล่าสุดมีการขยายโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปี พ.ศ.2544 บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่  ภายในนิคมอุตสหกรรมนวนคร มีอาคารโรงงาน 7 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 6,880 ตารางเมตร เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจร จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจนได้รับความน่าเชื่อถือ ทำให้อินเตอร์โปรไฟล์ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

One Stop Service
ด้วยศักยภาพการผลิตแบบครบวงจร และเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่บริการผลิตชิ้นงานพลาสติกทั้งงานรีด งานฉีด งานเป่า พร้อมสรรพด้วยวัตถุดิบ อาทิ PVC, PP, ABS, PC, PA6, PA12, POM, PS, HIPS, SANTOPRENE, PMMA etc. ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานให้กับลูกค้า เจ้าของธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบได้อย่างครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพลาสติก ภายใต้แนวคิดที่ว่า "PLASTIC SOLUTIONS FOR ALL APPLICATIONS" ด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเน้นลูกค้า สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การสั่งซื้อโดยไม่ระบุจำนวนขั้นต่ำ เน้นการขายแบบให้คำปรึกษาภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 
1. กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร
2. กลุ่มอุปกรณ์สำหรับประกอบลังลูกฟูกพลาสติก 
3. กลุ่มฝาครอบหลอดฟลูออเรสเซนท์
4. กลุ่มท่อ หลอด และ Profile
5. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อะคริลิค    

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทั้งสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงได้ริเริ่มการนำระบบการจัดการมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- พ.ศ.2545 ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000
- พ.ศ.2546 ได้รับการรับรอง OHSAS 18001,  มอก.18001 และ มรท.8001: 2546 (รายแรกในประเทศ)
- พ.ศ.2547 ได้รับการรับรอง ISO 14001:1996
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล และเกียรติบัตรจากหน่วยงานภาครัฐมากมาย อาทิ ประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ.2547, เกียรติบัตรการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกระทรวงแรงงานปี พ.ศ.2546, รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี และรางวัล​สถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ.2547 

ส่วนหนึ่งของรางวัลเกียรติยศ

รางวัลปี พ.ศ. 2547

 • ประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2547 กระทรวงแรงงาน
 • สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานส้มพันธ์ ปื พ.ศ. 2547 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD Award ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานบันสิ่งแวลดล้อมไทย
 • สถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2548

 • รางวัลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม TBCSD Award ปี พ.ศ 2548 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวลดล้อมไทย
 • รางวัลสถานประกอบกิจการ ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานประจำปี พ.ศ 2548 กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (พ.ศ. 2548) กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตร ระดับจังหวัด ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี พ.ศ. 2548
 • สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการ ปื พ.ศ. 2548 กระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2549

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำ Prime Minister Industry award ปี พ.ศ. 2549 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานส้มพันธ์ ปี พ.ศ. 2549 จัดโดยกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นสวัสดิการแรงงานปื พ.ศ. 2549 จัดโดยกระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2550

 • รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานส้มพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (พ.ศ. 2550)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นสวัสดิการแรงงานและแรงงานส้มพันธ์ ปื พ.ศ. 2550 จัดโดยกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (พ.ศ. 2550) จัดโดยกระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2551

 • รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี พ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานส้มพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (พ.ศ. 2551) จัดโดยกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นสวัสดิการแรงงานและแรงงานส้มพันธ์ ปื พ.ศ. 2551 จัดโดยกระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตร ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 2 ปี พ.ศ. 2551


รางวัล ปี พ.ศ. 2552

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานส้มพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่นด้านประกันสังคม ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานประกันสังคม
 • รางวัล Lean Best Practice 18 Factories ปี พ.ศ. 2552 สถาบันไทย-ญี่ปุ่น
 • เกียรติบัตร สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน
 • ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-MARK ในผลิตภัณฑ์ ฝาครอบหลอดฟูลออเรสเซ้นท์ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.)


รางวัล ปี พ.ศ. 2553

 • รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานส้มพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2553) กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัล ปี พ.ศ. 2554

 • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน ปี พ.ศ. 2550 – 2554 กระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2555

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน ปี พ.ศ. 2551 – 2555 กระทรวงแรงงาน
 • วัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัล ปี พ.ศ. 2556

 • รางวัลโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงาน ปี พ.ศ. 2556
 • รางวัล เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2552 - 2556)
 • เกียรติคุณ ยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2556 สถาบันป๋วยอึ้งภากร
 • ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ ตามเกณฑ์ ASC Thailand


รางวัล ปี พ.ศ. 2557

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงาน
 • รางวัล ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวคล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2557


รางวัล ปี พ.ศ. 2558

 • รางวัลจัดการพลังงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2559

 • รางวัลโรงงานนำร่องพัฒนาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยดีเด่นโครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2555-2559)
 • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ContinueAWARDS ปี พ.ศ. 2559


รางวัล ปี พ.ศ. 2560

 • รางวัลโรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ปี พ.ศ. 2560
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 The Best of Intelligent SMEs ด้าน Managementภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligent SMEs) ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตร มุ่งมั่นในการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Parctices:GLP) ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ปี พ.ศ. 2560
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน ปี พ.ศ. 2556 - 2560


รางวัล ปี พ.ศ. 2561

 • เกียรติบัตร มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 ปี พ.ศ. 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน ปี พ.ศ. 2557 - 2561 กระทรวงแรงงาน


รางวัล ปี พ.ศ. 2562

 • เกียรติบัตร ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ปี พ.ศ. 2562 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้